LINKS

 

Links voor de Jeugd

http://www.tenniskids.nl
   

Algemene Links


Is het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u?


Heeft uw vereniging, stichting of instantie een maatschappelijk project waarvoor nog financiële middelen nodig zijn? Als bank van en voor klanten en leden steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in uw regio.

Maatschappelijke projecten
De Rabobank heeft geen aandeelhouders die dividend ontvangen, maar wij geven een deel van de winst aan maatschappelijke projecten. We besteden dit geld aan projecten die van belang zijn voor de lokale gemeenschap. Hiervoor heeft Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland het Coöperatiefonds ingesteld. Bij u in de buurt ondersteunden wij in 2009 onder andere de volgende projecten:

Clubaccomodatie Midlum
De kaatsvereniging, ijsclub, vereniging Dorpsbelang en basisschool Middelstein hebben een nieuwe clubaccommodatie met een multifunctioneel karakter. Een bijdrage uit het Coöperatiefonds maakte de indeling en aankleding binnen en buiten het gebouw mogelijk.
Hoenderpark Hallum
Het Coöperatiefonds steunde in de aanleg en renovatie van het Hoenderpark.
Begraafplaats Dronrijp
De ontwikkelingscommissie ontving een bijdrage uit het Coöperatiefonds voor restauratie, herstel en verbetering van de toegang en het uitbreiden van het kerkhof.
Stichting Kinderwerk Leeuwarden
SKL organiseert voor kinderen uit lage inkomensgezinnen een leuke, maar ook betaalbare vakantieweek. Dankzij de bijdrage uit het coöperatiefonds kunnen kinderen ook dit jaar een mooie vakantieweek tegemoet zien.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen al onze leden, via de website een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.
Kijk voor meer informatie, het aanvraagformulier en voorwaarden op www.rabobank.nl/lnwf. Aanvragen die voor 1 juli 2010 binnen zijn worden meegenomen voor het Coöperatiefonds 2010.

 

Relevante informatie

2013

 
 
 
 
   
   

Heeft u nog meer links zoals leuke zaken, tennisverenigingen of namen hiervan, stuur ze even naar Andries, zodat ze op deze pagina kunnen worden gezet.


 Buienradar

Onze Sponsoren

Loonbedrijf Nauta & ZN
Hovenier Natuurlijk
Dames Kapsalon Evelien
Bakkerij Offenga
HaRa Maaike Plat
Schildersbedrijf Kuurstra
Henk van der Land