Welkom

Ons gezellige tennispark beschikt over drie kunstgras banen en een oefenkooi.
Alle drie de buiten banen hebben de beschikking over kunstlicht.
Natuurlijk hebben we ook kleedkamers met heerlijke douches en een gezellig clubhuis.
Ons clubgebouw is elke avond in de zomerperiode open en wordt door de eigen leden verzorgd.


Bent u nog geen lid van TVWESP?
Wij zijn de goedkoopste tennisvereniging van Friesland.
Wij zijn de gezelligste tennisvereniging van Friesland.
Wij hebben 3 supernieuwe kunstgras banen.
Wij hebben een leuke, goede tennisleraar.
Wij bieden volop tennisplezier op alle niveaus.
Kantine TV WESP

 • Vrij tennis
 • Competitie tennis
 • Lessen
 • Oefenkooi
 • Kantine.

Contributie 2019

    Durf je de uitdaging aan? Geef je dan snel op bij onze Ledenadministrateur  
Jeugd t/m 12 jaar €37,50 Gerbrich de Jong
Wytze van Camminghastrjitte 2
9035 CP Dronrijp
06-27457862
Stuur dan het volgende Inschrijf-formulier aan Gerbrich de Jong
Jeugd 13 t/m 17 jaar €47,50
Jeugd 18 jaar en ouder
Studerend,dagopleiding
€62,50
Volwassenen €82,50
       
De Tennisvereniging is te vinden (indien bezet...) :Spoardyk 2, 8855 HW Sexbierum, tel : 0517-591002 of 06-13884692

Postadres voor de Tennisvereniging is :

Tennis- vereniging W.E.S.P.
p/a Menno Fokkema
Juckemaleane 21
8855 XE Sexbierum
Rek.nr.: NL25RABO0325535000, t.n.v. T.V. W.E.S.P.

 


Een aantal regels omtrent het Lidmaatschap

 1. De leeftijd wordt bepaald door het geboortejaar, peildatum is 31 December van het afgelopen jaar
 2. Entreegeld nieuwe leden: €6 (voor een sleutel en label)
 3. Per seizoen wordt de contributie automatisch geïncasseerd van uw rekening, zie daarvoor de bijlage.
  De korting voor automatisch incasseren is € 2,50.
 4. De contributie wordt op 01 mei geïncasseerd, of bij betaling in termijnen op 01 mei,en 01 juni .
  Bij niet automatische incasso wordt u verzocht om de contributie vóór 01 mei a.s. te voldoen.
 5. Afmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren en wel bij onze ledenadministrateur vóór 01 JANUARI :

  Gerbrich de Jong
  Wytze van Camminghastrjitte 2
  9035CP Dronrijp
  06-27457862


  De vereniging bevestigt schriftelijk uw afmelding.
 6. U kunt dan Uw sleutel en label inleveren bij Dee Jellema ( Adelenstrjitte 21, Sexbierum) en  €3 voor de sleutel terugkrijgen.
 7. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U kunt dus niet voor een gedeelte van het jaar lid zijn.
 8. Opgave als lid of donateur kan natuurlijk altijd.

 


 Buienradar

Onze Sponsoren

Loonbedrijf Nauta & ZN
Hovenier Natuurlijk
Dames Kapsalon Evelien
Bakkerij Offenga
HaRa Maaike Plat
Schildersbedrijf Kuurstra
Henk van der Land