Bestuur Tennisvereniging W.E.S.P.

Voorzitter
Freek Jukema
Pastorijreed 1
8855 XE Sexbierum
0517-591935
Emailadres van Freek
Wedstrijd- Secretaris Minke Jansen
Tsjerke Eekers 9
8855 GA Sexbierum
0517-592115
Emailadres van Minke
Penningmeester
Leden administratie
Gerbrich de Jong
Wytze van Camminghastrjitte 2
9035 CP Dronrijp
06-27457862
Emailadres van Gerbrich
Secretaris Menno Fokkema
Juckemaleane 21
8855 XE Sexbierum
06-51342995
Emailadres van Menno
TC Jeugd Esther Jellema

Emailadres van Esther
TC Bestuur Jappie Plat
Pastorijbuorren 11
8855 .. Sexbierum
0517-592037
Emailadres van Jappie
Algemeen Bestuur Dee Jellema-Nash
Emailadres van Dee
Baan commissaris Johan Ykema
Adelenstrjitte 14
8855 CC Sexbierum
0517-591001
  Het nieuwe emailadres van de TC is : tc@tvwesp.nl
T.C.
Henk Stuiver 06-46179093
Heerco Walinga 0517-591906
Minke Jansen 0517-592115
Klaske Willekes,0517-591830
Antje Nauta, 0517-591055
Jappie Plat, 0517-592037
Nathan v/d Lecq , 06-48506538
(adviserend TC)
Jeugd T.C.
Esther Jellema 0517-592850 -/06-18347735
Jeffrey Hartman 06-22257164
Jelmer Ykema, 06-13505500
Sicco Zijlstra, 06-51327821
Marjan Lafeber, 0517-592634
Kantine Commissie
  • Bestuurslid : Menno Fokkema
  • Beheer kantine : Heerco Walinga
    06-53810606
Website Beheer Andries Grijpma,
0517-591339
Website-inhoud naar :
Emailadres van Andries
Trainer Nathan v/d Lecq
Feikemastraat 35
8801 BL Franeker
06-48506538
Emailadres van Nathan Buienradar

Onze SponsorenWR- Unit Harlingen
Loonbedrijf Nauta & ZN
Hovenier Natuurlijk
Dames Kapsalon Evelien
Sharona Hair Franeker
Bakkerij Offenga
HaRa Maaike Plat
Schoonheidssalon Esther
Schildersbedrijf Kuurstra
Aalders Timmerwerken
Henk van der Land