Bestuur Tennisvereniging W.E.S.P.

Voorzitter
Freek Jukema
Pastorijreed 1
8855 XE Sexbierum
0517-591935
Emailadres van Freek
Wedstrijd- Secretaris Minke Jansen
Tsjerke Eekers 9
8855 GA Sexbierum
0517-592115
Emailadres van Minke
Penningmeester VACANT
Geef U op!!!!
Secretaris
Leden Administratie
Menno Fokkema
Juckemaleane 21
8855 XE Sexbierum
0517-592233
Emailadres van Menno
TC Jeugd Marjan Lafeber
Tjerk Hiddesstr. 19
8855 CA Sexbierum
0517-592634
Emailadres van Marjan
TC Bestuur Eline Bootsma
Walburgastrjitte 10
8855 CL Pietersbierum
06-13696086
Emailadres van Eline
Algemeen Bestuur Dee Jellema-Nash
Adelenstrjitte 21
8855 CB Sexbierum
Emailadres van Dee
Baan commissaris Johan Ykema
Adelenstrjitte 14
8855 CC Sexbierum
06-11587037
  Het nieuwe emailadres van de TC is : tc@tvwesp.nl
T.C.
Henk Stuiver 06-46179093
Heerco Walinga 0517-591906
Minke Jansen 0517-592115
Klaske Willekes,0517-591830
Nathan v/d Lecq , 06-48506538
(adviserend TC)
Jeugd T.C.
Marjan Lafeber, 0517-592634
Kantine Commissie
  • Bestuurslid : Menno Fokkema
  • Beheer kantine : Heerco Walinga
    06-53810606
Website Beheer Andries Grijpma,
06-82934390
Website-inhoud naar :
Emailadres van Andries
Trainer Nathan v/d Lecq
Feikemastraat 35
8801 BL Franeker
06-48506538
Emailadres van Nathan Buienradar

Onze Sponsoren

Loonbedrijf Nauta & ZN
Hovenier Natuurlijk
Dames Kapsalon Evelien
Bakkerij Offenga
HaRa Maaike Plat
Schildersbedrijf Kuurstra
Henk van der Land